Ravustuskausi alkaa huomenna 21.7. kello 12. Ravustukseen on hankittava lupa, ravustajan tulee erottaa rapulajit toisistaan ja ennen kaikkea rapuvesillä liikkujien tulee ymmärtää omalla huolellisuudellaan ehkäistä tuhoisan rapuruton leviäminen.

Ravustuksessa erityisen tärkeää on erottaa jokirapu täpläravusta ja osata omalta osaltaan ehkäistä rapuruton leviäminen vesistöstä toiseen. Ennen ravustuksen aloittamista on siis tarkkaan luettava ravustukseen liittyvät ohjeet!

Ravustus alkaa suurimmassa osassa Suomea huomenna lauantaina puoliltapäivin ja päättyy lokakuun lopussa. Ravustajan tulee suorittaa kalastonhoitomaksu ja hankkia ravustuslupa.

Metsähallituksen ravustuskohteissa eri puolilla Suomea elää joko kotoperäistä jokirapua tai amerikkalaista alkuperää olevaa vieraslajia täplärapua. Haluamme, että jokainen ravustaja erottaa jokiravun ja täpläravun toisistaan. Täpläravun tunnistaa jokiravusta saksissa olevasta vaaleasta täplästä, kuten oheisesta kuvasta on nähtävissä.

Jokiravun uhkana on rapurutto, jota lähes kaikki täpläravut kantavat ja levittävät. Tauti on kohtalokas jokiravulle, mutta ei täpläravulle. Rapuruton leviämisen ehkäiseminen ja kotimaisen jokiravun turvaaminen on jokaisen tunnollisen ravustajan asia. Rapurutto leviää, jos vettä tai rapuja siirtyy vesistöstä toiseen. Tämä tulee ottaa huomioon esimerkiksi syöttien, mertojen, veneiden ja saaliin kanssa.

Pyydämme jokaista vesillämme ravustanutta antamaan saalispalautteen. Se auttaa meitä hoitamaan valtion rapuvesiä niin, että rapukannat säilyvät kestävinä ja ravustusmahdollisuudet hyvinä.

Kalastonhoitomaksu ja Metsähallituksen ravustusluvat:
Eräluvat.fi

Tietoa rapulajeista ja rapurutosta:
Luke.fi
Evira.fi
Rapukamu.fi

Vasemmalla täplärapu, oikealla jokirapu.
Kuva: Japo Jussila