Metsähallituksen Eräpalvelut on päivittänyt kuluneen vuoden aikana tietojaan lupa-asiakkaidensa rahankäytöstä metsästys- ja kalastusmatkoilla.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lahjakortteja erätarvikeliikkeeseen. Onni suosi Penttiä Vaasasta, Mikaa Kiuruvedeltä ja Juha-Pekkaa Kuopiosta. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kyselyn vastauksia käytetään aluetalouslaskelmien pohjana. Arvio eränkäynnin aluetalousvaikutuksista kertoo, millä tavoin paikalliset palvelujen tarjoajat hyötyvät metsästäjien ja kalastajien rahankäytöstä. Esimerkiksi viime vuonna eränkäynti tuotti 40,6 miljoonan euron aluetaloudellisen hyödyn ja vaikutti työllisyyteen n. 249 henkilötyövuotta, etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina ja tilastollisina kokonaisuuksina Metsähallituksen ja sen tutkimuskumppaneiden kesken. Yksittäisiä vastauksia ei tuoda julkisuuteen erikseen siten, että vastaajan henkilöllisyys selviäisi niistä. Kyselyn tuloksista tiedotetaan alkuvuodesta 2018.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
 
Lisätietoja
Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija
mikko.rautiainen(at)metsa.fi