Alueellinen 15 karhun kiintiö on tullut täyteen, ja karhunmetsästys päättyy näin ollen myös poronhoitoalueen länsiosassa.

Itäisellä poronhoitoalueella karhujahti päättyi muutamaa viikkoa aiemmin 70 karhun kiintiön täytyttyä. Näin ollen karhunmetsästys on päättynyt tämän metsästysvuoden osalta koko poronhoitoalueella.

Riistakeskuksen tiedote (riista.fi) >

Tämän vuoden karhusaaliit (riista.fi) >