Kalastuslain uudistus 2012 muutti pyydysten merkintää ja alamittasäädöksiä. Tänä kesänä kalastajat eivät enää välttämättä selviä pelkällä huomautuksella, mikäli pyydykset on väärin merkitty. Metsähallitus on tehostanut erävalvontaa kausityövoimalla.

Vielä viime kesänä valvojat antoivat pääsääntöisesti huomautuksia, kun muutos oli tuore, mutta nyt puutteellisesti merkittyihin pyydyksiin suhtaudutaan tiukemmin ja tarvittaessa merkitsemättömät pyydykset voidaan kerätä pois. Myös kalastajien saaliin alamittasäädösten noudattamiseen suhtaudutaan tiukasti. Kalastuslaki edellyttää alamittaisena saaliiksi saatujen tai rauhoitettujen kalojen välitöntä vapauttamista veteen.

Metsähallitus tehostaa erävalvontaa kesän ja alkusyksyn ajaksi. Esimerkiksi Kainuussa on aloittanut työnsä kaksi kokopäiväistä valvojaa. Samoin Koillismaalla ja osin muualla Pohjois-Pohjanmaalla työskentelee kaksi kokopäiväistä valvojaa. Valvojat tekevät työtään Metsähallituksen vakinaisten erätarkastajien ohjauksessa.

Kainuussa ja Koillismaalla Metsähallituksen valvojat valvovat paitsi valtion vesiä myös yksityisvesiä. Yhteisvalvonta perustuu Metsähallituksen ja kalastusalueiden väliseen yhteistyösopimukseen, jonka tarkoitus on tehostaa ja yhtenäistää valvontaa näillä alueilla.

Tänä kesänä suurin huomio kohdistuu pyydysten merkintään. Viime kesänä valvojat antoivat runsaasti huomautuksia väärin merkityistä pyydyksistä. Tänä kesänä valvojat keräävät pyydykset pois, mikäli ne on merkitty väärin tai niistä puuttuvat yhteystiedot tai pyydyslupamerkki.

Kalastuslain muutos huhtikuussa 2012 aiheutti sen, että pyydykset on pitänyt merkitä pääsääntöisesti 1,2 metrin korkeudella liehuvilla lipuilla. Mikäli pyydys on vesistössä, jossa ei varmuudella ole vesiliikennettä, merkki on voinut olla pienempi. Vanhat mehukanisterimerkit eivät kuitenkaan enää riitä.

Tarkat tiedot uusista merkinnöistä selviävät Kalatalouden keskusliiton julkaisemasta oppaasta: http://www.ahven.net/v2_tiedostot/255.pdf

Uudet alamittasäädökset tarkoittavat sitä, että kalastajat eivät saa ottaa talteen enää edes loukkaantuneita tai kuolleita alamittaisia kaloja.

Kalastuslain 36 §:n mukaan alamittainen kala tai rapu on laskettava välittömästi takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Lue myös:

Pyydysten uudet merkintätavat (KKL:n opas)

Lisätietoja:

Erätarkastaja Jouni Karttimo, 040 728 5150

Erätarkastaja Seppo Toikkanen (Kainuu), 040 1789632

Erätarkastaja Pertti Kurtti (Koillismaa), 0400 385 611

Erätarkastaja Markus Aho (Oulun seutu, Pohjanmaa) 040 158 8820