Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa jakaneensa Rannikko-Suomen kalatalousviranomaisena Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa yhteensä noin 2,23 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista.

Kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteet on määritelty kalastuslaissa. Varojen jaolla edistetään erityisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon järjestämistä sekä vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä.

Kalastonhoitomaksuista sai tukea 95 kalataloutta edistävää hanketta

Kalastonhoitomaksuilla avustetaan vuosittain useita satoja alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Hankeavustuksia myöntävät ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalousministeriö.

ELY-keskusten vuoden 2020 hankehaun erityispainopisteinä olivat kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat), kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Rannikko-Suomeen tukea 95 hankkeelle yhteensä noin 606 000 euroa. Tuen osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista oli keskimäärin noin 60 %.

Tukea myönnettiin noin 307 000 euroa kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, josta kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien osuus oli 200 360 euroa, noin 100 000 euroa kalastusharrastuksen edistämiseen sekä noin 65 000 euroa kalastuksenvalvontaan. Avustusta haettiin Rannikko-Suomessa yhteensä noin 1,031 miljoonaa euroa.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan ja korvauksia vesialueiden omistajille

Hanke-avustusten lisäksi ELY-keskus myönsi Rannikko-Suomen 36 kalatalousalueelle vuodelle 2020 yhteensä 377 866 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä toiminnan alkuvuosien tehtävistä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laatiminen. Muita tehtäviä ovat mm. kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus. Kalastuslain mukaisesti osa kalastonhoitomaksuista kertyvistä varoista kohdennetaan kalatalousaluetoimintaan.

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan myös korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Näitä korvauksia myönnettiin Rannikko-Suomessa yhteensä noin 1,25 miljoonaa euroa. ELY-keskus myöntää varat kalatalousalueille, jotka jakavat korvaukset edelleen alueensa vesialueiden omistajille. Nyt maksettiin korvaukset koskien vuotta 2019.

Kalastonhoitomaksuvaroista avustusta saaneet hankkeet Rannikko-Suomessa 2020.FI.pdf (ely-keskus.fi)

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedote 29.6.2020