Huolellinen kalastaja ei päästä IHN-virusta leviämään, muistuttaa Evira. IHN on lohikalojen tauti, joka tappaa alle kahden kuukauden ikäisiä kaloja. Lue Eviran ohjeet leviämisen ehkäisemiseksi!

Tarttuvat kalataudit leviävät vesistöstä toiseen erityisesti elävän kalan ja mädin siirtojen välityksellä. Leviäminen kalastusvälineiden välityksellä on myös mahdollista, vaikka vaara on huomattavasti pienempi.

Erityisesti huolellisuutta tarvitaan lohiloisen leviämisen ehkäisyssä Jäämereen virtaaviin vesistöihimme. Toinen erityiskohde on talvella 2017-18 havaitun IHN-viruksen leviämisen ehkäisy.

Näin ehkäiset IHN:n leviämisen: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ohjeita-kalastajille/

Näin ehkäiset lohiloisen leviämisen: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/gyrodactylus-salaris/