Kalastuskauden avaus on tänä vuonna ainutlaatuinen: Kainuussa ja Koillismaalla avataan kesäkuussa peräti kolme uutta yhteislupakohdetta, joiden yhteispituus on 200 kilometriä. Uutta lupa-aluetta on pohjoisessa jopa kaksi kertaa niin paljon kuin koko Vantaanjoessa pituutta.

Metsähallitus esitteli tänään kolme uuttaa yhteislupa-aluetta kalastajille sekä uudenlaista kalavesien hoitoa, joka perustuu ensisijaisesti kalastusjärjestelyihin.

Iijoen keskiosan yhteislupakohde on 46 kilometriä pitkä, ja se avataan kalastajille 1. kesäkuuta. Kohteen vedet koostuvat Metsähallituksen ja viiden osakaskunnan vesistä. Alue ulottuu Pudasjärven ja Taivalkosken kuntiin alkaen Koivukoskesta ja jatkuen lähes katkeamattomana Ervastin sillalle (Jurmu II osakaskunnan alueet eivät ole luvassa). Kohteella on runsaasti koskia, virtoja ja suvantoja. Yleisimmät saaliit ovat harjus, taimen ja hauki.

Kuhmon Kalliojoen yhteislupa-alueeseen kuuluu yhteensä 27 koskea, ja kohde avataan kalastajille 2. kesäkuuta. Kalliojoki sijaitsee jylhissä maisemissa lähellä itärajaa, Lentiirantien varrella.

Korvua-Näljänkäjoen yhteislupakohde koostuu useasta joesta, jotka mutkittelevat usean kunnan alueella Kainuussa ja Koillismaalla. Joilla pituutta on peräti 110 kilometriä. Kohde avataan 1. kesäkuuta.

Kohteet edustavat uudenlaista ajattelua Metsähallituksen kalastusjärjestelyissä. Esimerkiksi Korvua-Näljänkäjoella otetaan käyttöön kiertävät rauhoitusalueet, mikä on melko uutta koko valtakunnassa.

”Kalastus on järjestetty yhdessä yksityisten vesialueiden omistajien kanssa, jotta on saatu laajoja kokonaisuuksia samalle luvalle. Kohteisiin ei istuteta lohikaloja, vaan kalasto on luontaisen lisääntymisen varassa. Tästäkin syystä kalastussäännöt ovat tavallista tiukemmat”, Kainuun kalahankkeiden projektipäällikkö Heikki Laitala sanoi.

Esimerkiksi kalojen alamitat ovat Kainuun uusilla kohteilla tavallista korkeammat. Lisäksi pienemmillä saaliskiintiöillä turvataan luontaista harjus- ja taimenkantaa.

Lisätietoja
projektipäällikkö Heikki Laitala, 040 160 7925, Metsähallitus/Kajaani
Kainuun kalahankkeet. Korvua-Näljänkäjoen ja Kalliojoen uudet kohteet.

eräsuunnittelija Pasi Korhonen, 040 158 9412, Metsähallitus/Kajaani
Kainuun kalastusasiat

eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040 151 0620, Metsähallitus/Pudasjärvi
Iijoen keskiosan uusi kohde. Koillismaan kalastusasiat.

Etunimi.sukunimi@metsa.fi