Pohjois-Savon ELY-keskus tiedottaa jakaneensa kevään 2020 aikana Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 1,16 miljoonaa euroa kalastonhoitomaksuvaroja avustuksina kalataloutta edistäviin hankkeisiin ja kalatalousaluetoimintaan.

Kalastonhoitomaksuista sai tukea 182 kalataloutta edistävää hanketta

Kalastonhoitomaksuilla avustetaan vuosittain satoja alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Hankeavustuksia myöntävät ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalousministeriö.

ELY-keskusten vuoden 2020 hankehaun erityispainopisteinä olivat kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (muun muassa kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat), kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi Järvi-Suomeen tukea 182 hankkeelle yhteensä noin 644 000 euroa. Tuen osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista oli keskimäärin noin 60 %. Tukea saivat muun muassa noin 40 hanketta, joissa edistetään lasten ja nuorten kalastusharrastusta.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan ja korvauksia vesialueiden omistajille

Hanke-avustusten lisäksi ELY-keskus myönsi Järvi-Suomen 55 kalatalousalueelle vuodelle 2020 yhteensä 517 795 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä toiminnan alkuvuosien tehtävistä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laatiminen. Muita tehtäviä ovat mm. kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus. Kalastuslain mukaisesti osa kalastonhoitomaksuista kertyvistä varoista kohdennetaan kalatalousaluetoimintaan.

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan myös korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Vuonna 2020 näitä korvauksia myönnettiin Järvi-Suomessa yhteensä noin 1,39 miljoonaa euroa. ELY-keskus myöntää varat kalatalousalueille, jotka jakavat korvaukset edelleen alueensa vesialueiden omistajille.

Katso kalastonhoitomaksuvaroista avustusta saaneet hankkeet Järvi-Suomessa (Ely-keskus.fi)

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote 3.6.2020