Jos luonnossa liikkuessaan kohtaa kuolleen eläimen, kannattaa siitä ilmoittaa Ruokavirastolle. Se seuraa tiettyjen eläintautien levinneisyyttä Suomessa muun muassa luonnonvaraisista eläimistä kerättävin näyttein. Ruokaviraston verkkosivuilla on luonnossa liikkujille yksinkertainen ohje raadoista ilmoittamiseen ja näytteiden lähettämiseen.

Ilmoita havaintosi kuolleesta eläimestä (ruokavirasto.fi) >