Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen sivuilla voi perehtyä ja katsoa neuvoja vesialueiden osakaskuntien yhdistämiseen.

Vetovoimaa maaseudulle -hankkeessa kehitetään Etelä-Savon maakunnassa osakaskuntatoimintaa vuosina 2017–2020. Hankkeen tavoitteena on yhdistää osakaskuntia. Osakaskuntien yhdistymisen tuloksena suuremmat osakaskunnat muodostavat kalojen ja kalastajien kannalta järkeviä kalastuslupa-alueita, mikä vähentää hallinnointia, säästää kuluja sekä lisää suunnitelmallisuutta kalakantojen käyttöön ja hoitoon.

Uudelle osakaskunnalle hanke voi tuottaa ja rahoittaa erilaisia palveluja kuten nettisivuja, lupa-aluekarttoja, tiedotus- ja markkinointimateriaalia sekä käyttö- ja hoito- tai istutussuunnitelmia. Lähtökohtana on kunkin alueen kehitystarpeiden edistäminen kuten vesialueiden omistajat haluavat. Hanke myös tarvittaessa neuvoo ja ohjeistaa esimerkiksi osakaskunnan oman hanketoiminnan käynnistämistä

Vetovoimaa maaseudulle -hanke toimii pääasiallisesti Etelä-Savon maakunnassa rahoitukseen osallistuneiden kuntien ja kaupunkien alueilla, mutta myös osittain Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan raja-alueilla. Hanke voi avustaa varsinaisten hankealueiden ulkopuolisten osakaskuntien yhdistymisiä neuvomalla, rahoittamalla mahdollisuuksien mukaan ja tarjoamalla yhdistymisessä tarvittavaa aineistoa.

Vetovoimaa maaseudulle on EU-osarahoitteinen. Metsähallitus osallistuu hankkeeseen.

>>Hankkeen esittelysivuille pääset täältä<<