Hirvenmetsästys laajenee koko maahan lauantaina 12.10. Metsähallitukselta alueluvan saaneiden seurueiden on ilmoitettava jokainen saaliinsa kolmen vuorokauden kuluessa Oma riista -palvelussa.

Muutos koskee yli tuhatta hirviseuruetta, joissa on yhteensä yli 25 000 metsästäjää. Metsähallitus tarkensi tästä syksystä alkaen alueluvan ehtoja, koska metsästäjät olivat itse näin toivoneet.

Hirviseurueet voivat ilmoittaa kaadoista Oma riista -palvelussa. Mikäli seurue ei pysty määräajassa ilmoittamaan kaatoa Omaan riistaan, ilmoitus tehdään ensin alueen erätarkastajalle.

Monet pohjoissuomalaiset seurueet aloittivat metsästyksen jo syyskuun alussa. Metsästyksenvalvojien mukaan kolmen vuorokauden sääntö ei ollut vielä kaikille muistissa.

Aluelupa voidaan peruuttaa määräaikaisesti tai kokonaan, jos seurue laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa määräajassa.

Metsähallituksen asettama ehto on tarkempi kuin metsästysasetuksessa. Hirvieläimen saalisilmoitusvelvollisuudesta säädetään metsästysasetuksen 9 §:ssä. Asetuksen mukaan ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa olevan kaadettavan hirvikiintiön täyttymisestä. Jos hirviä on jäänyt pyytämättä, ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta eli hirvenmetsästyskauden päätyttyä.

Ilmoitus voi näin ollen venyä tammikuulle, vaikka ensimmäinen hirvi olisi kaadettu jo alkusyksystä. Metsästäjien kesken onkin herännyt epäluuloja siitä, etteivät kaikki seurueet ole ilmoittaneet kaadetuista hirvistä. On epäilty, että alkusyksynä kaadettu hirvi on jätetty tahallisesti ilmoittamatta, minkä jälkeen hirviä onkin pyydetty yli sallitun kiintiön.

>> Lue lisää aiheesta: Eräluvat-uutinen 25.2.2019