Vaikka metsästysajat ovat kaudella 2019 pitkät, on aikoja jouduttu paikoin myös rajoittamaan. Metsähallituksen erävalvonta muistuttaakin metsästäjiä olemaan tarkkana metsästysaikojen suhteen, sillä esimerkiksi osalla Metsähallituksen lupa-alueista saa metsästää enää ainoastaan pyytä.

Etelä-Suomen lupa-alueista esimerkiksi Oriveden, Kuhmoisten, Evon, Keihäsjärven ja Vesijaon lupa-alueilla metson ja teeren pyynti päättyi 10. lokakuuta osassa aluetta tai koko alueella. Pyytä saa kuitenkin metsästää 10. joulukuuta saakka.

Riekkoa saa metsästää enää ainoastaan Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnissa sijaitsevilla lupa-alueilla. Muualla riekko on ollut kokonaan rauhoitettu tai metsästysaika on päättynyt 10. lokakuuta.

Metsästäjän on aina syytä perehtyä lupa-alueen metsästysaikoihin ennen metsästyksen aloittamista. Kanalintulajien metsästysajat voivat vaihdella lupa-alueen sisällä, mikäli alue sijaitsee useamman kuin yhden kunnan tai maakunnan alueella. Retkikartta.fi-palvelussa ja Eräluvat.fi:n kohdekuvauksien kartoilla näkyvät lupa-alueen ja kuntien rajat.

Perehdy metsästysaikoihin Metsähallituksen pienriista-alueilla ja mahdollisiin alueellisiin vaihteluihin lupa-alueiden sisällä (PDF, 373 kt) >

Metsästysajat asettaa maa- ja metsätalousministeriö. Lajikohtaiset metsästysajat on listattu Suomen riistakeskuksen sivuilla (riista.fi) >