Suomessa on 250 autiotupaa, joita käyttävät ahkerasti myös kalastajat ja metsästäjät. Yksittäiset henkilöt voivat myös yöpyä autiotuvassa tilapäisesti, jos he ovat liikkeellä hiihtäen, jalkaisin tai muuten omin voimin. Kaupalliset asiakasryhmät tai moottorein liikkuvat käyttävät sen sijaan telttoja ja varaustupia.

Metsähallitus on saanut Tuikin 2019 jutusta kyselyjä siitä, miten Somasjärvelle pääsee pilkille ja voiko autiotuvassa yöpyä. Autiotuvassa voi tilapäisesti yöpyä, jos on liikkeellä esimerkiksi hiihtäen. Moottorikelkalla järvelle pääsee parhaiten, kun tilaa kyydin luvan saaneelta oppaalta. Silloin kalastajat yöpyvät esimerkiksi teltoissa.

Autiotupia ei ole tarkoitettu myöskään kaupallisten ryhmien majoitukseen eikä suurille ryhmille. Matkailuyrittäjät voivat käyttää autiotupia taukopaikkoina, mikäli heillä on siihen lupa.

Jos Metsähallitukselle tulee tieto, että jossain autiotuvassa yöpyy kaupallinen ryhmä, erätarkastaja lähetetään paikan päälle aina kun mahdollista.

Lue lisää autiotupien käytöstä (Luontoon.fi)!
Lue Erä-lehden juttu autiotuvista (Eralehti.fi)!

 

Avaa erävalvonnan palautekanava!