13.12.2019 Tanja Vallo

Kuulutus: Kalastuksen kiintiöpäätökset 2020-2022

Metsähallitus on 13.12.2019 antamillaan päätöksillä vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion vesialueiden käyttämisestä kalastukseen.

13.12.2019 Tanja Vallo

Kulluuttâs: Meccihaldâttâs miärádâs kuálástemluuvijd kyeskee kuávlulijn tiätumeerijn 2020-2022

Meccihaldâttâs lii Meccihaldâttâsâst adelum laavâ (234/2016) 18 § vuáđuld 13.12.2019 adelum miärádâsâiguin 4805/2019/08.02.00  já 4807/2019/08.02.00 nanodâm kuávlukuáhtásijd tiätumeerijd Meccihaldâttâs haldâšem staatâ čäcikuávlui kevttimist kyelipiivdon.

13.12.2019 Tanja Vallo

Gulahus: Guollebivddu dihtomearremearrádus 2020-2022

Meahciráđđehus lea Meahciráđđehusas addojuvvon lága (234/2016) 18 §:a vuođul 13.12.2019 addin mearrádusain 4805/2019/08.02.00 ja 4807/2019/08.02.00 nannen iešguđege guovllu lohpeeriid, mat gusket Meahciráđđehusa hálddus leahkki stáhta čázádagaid geavaheami guolásteapmái.

13.12.2019 Tanja Vallo

Kuultõs: Kueʹllšeellmõš sääʹmvuuʹdest 2020-2022

Meäʹcchalltõs lij Meäʹcchalltõõzzâst uvddum lääʹjj (234/2016) 18 § nuäjja 13.12.2019 uʹvddmes tuʹmmstõõǥǥivuiʹm 4805/2019/08.02.00 da 4807/2019/08.02.00 raavääm vooudlaž meäʹrid Meäʹcchalltõõzz vaaldšmest åårrai riikk čääʹccvuuʹdi âânnmõõžžâst kueʹlšeellmõʹšše.

11.12.2019 Tanja Vallo

Ruunaan kalastusjärjestelyihin muutoksia vaelluskalojen suojelemiseksi

Vuodenvaihde tuo mukanaan muutoksia Ruunaan koskien kalastukseen. Kalastajien tulee olla jatkossa entistä tarkempia koukkujen ja saaliin suhteen, mutta syyskaudella pääsee edelleen kalaan.

10.12.2019 Tanja Vallo

Kännykkäluvat poistuvat vuodenvaihteessa

Perinteisten kännykkälupien aikakausi päättyy 31.12.2019. Metsähallituksen asiakkaista muutos koskee kalastajia, metsästäjiä ja muita luonnossa liikkujia, jotka ovat voineet hankkia lupia soittamalla kännykällä automaattinumeroihin. Muutos johtuu siitä, että puhelinoperaattori lakkauttaa perinteisten kännykkälupien ylläpidon.

10.12.2019 Tanja Vallo

Mátketelefonlobit jávket jahkemolsašumis

Atnui stáđásmuvvan mátketelefonlobiid áigodat nohká 31.12.2019. Meahciráđđehusa áššehasain nuppástus guoská guolle- ja meahccebivdiid ja eará luonddus johttiid, geat leat sáhttán skáhppot lobi automáhtanummiriidda riŋgemiin. Nuppástusa sivvan lea, ahte telefonoperáhtor heaittiha mátketelefonlobiid bajásdoallama.

09.12.2019 Kirsi Suojoki

Metsähallitus suosittelee kalastonhoitomaksua ympäristöystävällisenä joululahjana

Kalastajan tulee maksaa kalastonhoitomaksu, mikäli on 18­­­­−­­­64-vuotias ja harjoittaa muunlaista kalastusta kuin onkimista, pilkkimistä tai silakan litkausta. Joulun lähestyessä Metsähallitus muistuttaa, että kalastonhoitomaksu ei tavaralahjan tapaan kuormita luontoa, vaan on sijoitus luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Maksulla kerättyjä varoja käytetään mm. kalastusvesien ja kalakantojen hoitoon.

05.12.2019 Tanja Vallo

Ensimmäiset metsäpeurat vapautettiin Seitsemiseen

Seitsemisen kansallispuistoon vapautettiin viime viikolla seitsemän metsäpeuraa alueella sijaitsevasta totutustarhasta. Lisäksi Lauhanvuoren tarhalta syyskuussa vapautettu metsäpeuratokka sai täydennystä. Tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen läntiseen Suomeen.

02.12.2019 Tanja Vallo

Voimalinjan rakennustyöt voivat haitata kelkkailua Kinnulan pohjoispuolella

Destia on aloittanut voimalinjan rakennustyöt Saarijärven ja Haapaveden välillä. Rakennustyöt aiheuttavat haittaa alueen kelkkareiteillä.