18.12.2019 Kirsi Suojoki

Metsähallitus luopuu klassisista verkonmerkeistä

Perinteiset muoviset pyydysmerkit häviävät valtion vesiltä vuodenvaihteen jälkeen. Vuosikymmenten ajan kalastajat ovat kiinnittäneet pyydyksiin pienen muovisen lätkän osoittamaan valvojalle, että lupa on maksettu. Muovimerkkien poistaminen on osa Metsähallituksen ympäristötavoitetta luopua muovin käytöstä vähitellen kokonaan.

16.12.2019 Tanja Vallo

Musta Mäntyjärvi siirtyy paikalliselle kalastusmatkailuyrittäjälle

Metsähallitus vuokraa Lieksan lähellä sijaitsevan Mustan Mäntyjärven paikalliselle yrittäjälle vuodesta 2020 alkaen. Tavoitteena on kehittää alueen kalastusmatkailua. Vetonaulaksi suunnitellaan suurhaukia.

14.12.2019 Tanja Vallo

Teeren ja metson tammijahdin lisäkiintiöt myyntiin maanantaina 16.12.

Urosteeren ja -metson metsästys on pitkästä aikaa mahdollista rajatulla alueella vielä 20.-31.1.2020. Tammikuun lopulle alustavasti varatut lupakiintiöt myytiin useilla lupa-alueilla loppuun jo syksyn aikana. Monille alueille voidaan kuitenkin siirtää lisää lupia syksyllä käyttämättä jääneestä kiintiöstä.

13.12.2019 Tanja Vallo

Kuulutus: Kalastuksen kiintiöpäätökset 2020-2022

Metsähallitus on 13.12.2019 antamillaan päätöksillä vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion vesialueiden käyttämisestä kalastukseen.

13.12.2019 Tanja Vallo

Kulluuttâs: Meccihaldâttâs miärádâs kuálástemluuvijd kyeskee kuávlulijn tiätumeerijn 2020-2022

Meccihaldâttâs lii Meccihaldâttâsâst adelum laavâ (234/2016) 18 § vuáđuld 13.12.2019 adelum miärádâsâiguin 4805/2019/08.02.00  já 4807/2019/08.02.00 nanodâm kuávlukuáhtásijd tiätumeerijd Meccihaldâttâs haldâšem staatâ čäcikuávlui kevttimist kyelipiivdon.

13.12.2019 Tanja Vallo

Kuultõs: Kueʹllšeellmõš sääʹmvuuʹdest 2020-2022

Meäʹcchalltõs lij Meäʹcchalltõõzzâst uvddum lääʹjj (234/2016) 18 § nuäjja 13.12.2019 uʹvddmes tuʹmmstõõǥǥivuiʹm 4805/2019/08.02.00 da 4807/2019/08.02.00 raavääm vooudlaž meäʹrid Meäʹcchalltõõzz vaaldšmest åårrai riikk čääʹccvuuʹdi âânnmõõžžâst kueʹlšeellmõʹšše.

13.12.2019 Tanja Vallo

Gulahus: Guollebivddu dihtomearremearrádus 2020-2022

Meahciráđđehus lea Meahciráđđehusas addojuvvon lága (234/2016) 18 §:a vuođul 13.12.2019 addin mearrádusain 4805/2019/08.02.00 ja 4807/2019/08.02.00 nannen iešguđege guovllu lohpeeriid, mat gusket Meahciráđđehusa hálddus leahkki stáhta čázádagaid geavaheami guolásteapmái.

11.12.2019 Tanja Vallo

Ruunaan kalastusjärjestelyihin muutoksia vaelluskalojen suojelemiseksi

Vuodenvaihde tuo mukanaan muutoksia Ruunaan koskien kalastukseen. Kalastajien tulee olla jatkossa entistä tarkempia koukkujen ja saaliin suhteen, mutta syyskaudella pääsee edelleen kalaan.

10.12.2019 Tanja Vallo

Mátketelefonlobit jávket jahkemolsašumis

Atnui stáđásmuvvan mátketelefonlobiid áigodat nohká 31.12.2019. Meahciráđđehusa áššehasain nuppástus guoská guolle- ja meahccebivdiid ja eará luonddus johttiid, geat leat sáhttán skáhppot lobi automáhtanummiriidda riŋgemiin. Nuppástusa sivvan lea, ahte telefonoperáhtor heaittiha mátketelefonlobiid bajásdoallama.

10.12.2019 Tanja Vallo

Kännykkäluvat poistuvat vuodenvaihteessa

Perinteisten kännykkälupien aikakausi päättyy 31.12.2019. Metsähallituksen asiakkaista muutos koskee kalastajia, metsästäjiä ja muita luonnossa liikkujia, jotka ovat voineet hankkia lupia soittamalla kännykällä automaattinumeroihin. Muutos johtuu siitä, että puhelinoperaattori lakkauttaa perinteisten kännykkälupien ylläpidon.