Blogi
Mika Laakkonen
Ylitarkastaja

Näin uuden kalastusvuoden alkaessa on hyvä hetki pohtia mennyttä ja tulevaa. Kalastonhoitomaksusta on kokemuksia kolmen vuoden ajalta ja lähiaikoina aloittavat toimintansa uudet kalatalousalueet. Kalastuslupien tulee olla helppoja hankkia, sillä kalavesien hyvään hoitoon tarvitaan kaikkien lupamaksuja.

Kalastonhoitomaksu tuli lupatuotteeksi kalastuslain muutoksen myötä vuoden 2016 alussa, eli takana on nyt muutama vuosi kokemuksia uuden luvan myötä. Ennen tätä 18-64-vuotiaan viehekalastajan tuli hoitaa kaksi erillistä maksua: kalastuksenhoitomaksu ja ns. läänikohtainen viehekalastusmaksu. Nykyinen kalastonhoitomaksu on siis monelta osin yksinkertaistanut ja helpottanut kalastajien lupa-asioita! Lisäksi maksun voi hankkia kalenterivuoden lisäksi lyhyemmällekin aikaa viikoksi tai päiväksi. Esimerkiksi kesälomalla satunnaisesti mökillä kalastavan ja virveliä kokeilevan kannattaa hankkia lyhyempi maksu.

Useammalla vavalla tapahtuva vetouistelu edellyttää kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan/omistajien luvan. Vetouistelijoiden kannalta olisi hyvä, että laajempia yhtenäisiä lupa-alueita saataisiin vesialueiden omistajien yhteistyöllä vielä lisää aikaiseksi, jolloin lupa-asiat myös useammalla vavalla tapahtuvaa vetouistelua varten helpottuisivat. Hyviä yhteislupaesimerkkejä toki maastamme jo löytyykin.

Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavat kalastuslain mukaiset uudet kalatalousalueet, joiden yksi ensimmäistä ja tärkeimmistä tehtävistä on lähteä valmistelemaan alueensa kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Suunnitelma sisältää mm. suunnitelman kalakantojen hoitotoimenpiteiksi, ehdotukset vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron turvaamiseksi sekä kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritykset. Suunnitelmilla ja sen mukaisilla käytännön toimenpiteillä on monipuolisia vaikutuksia kalakantojen ja kalastajien hyväksi.

Tätä arvokasta ja tärkeää suunnittelutyötä tuotetaan osaltaan kerätyillä kalastuksenhoitomaksuvaroilla. Onkin hyvä huomioida, että jokaisella maksetulla kalastonhoitomaksulla on merkitystä tavalla tai toisella kalavesien hoidossa, ja tulevaisuuden parempina kalavesinä. Maksujen avulla mahdollistetaan mm. järjestöjen ansiokasta nuorisotyötä, tehdään kalavesien kunnostuksia, kala/rapuistutuksia ja kalastuksen valvontaa.

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle se kaikkein tärkein ja monille viehekalastajille jopa ainoa tarvittava kalastuslupa. Voi sanoa, että tämä kalakortti on erityisen kätevä kalastajille, jotka liikkuvat ja kalastavat vieheellä vuoden mittaan eri puolella Suomea ns. seisovilla vesillä (järvet, lammet, meri). Muista viehekalastusreissujasi varten kalastonhoitomaksu ja hanki maksu vaikka kaverillekin. Maksun myötä tuet monipuolisesti Suomen kalavesien hoitoa ja kalastusmahdollisuuksia! Uusi kalastusvuosi on juuri aluillaan ja edessä monipuolinen kalastuskausi Suomen värikkäässä luonnossa.