Blogi
Salla Niemetmaa

Uudesta Kieppi-lehden numerosta käy ilmi, että metsästyksen saalispalaute uudistuu syksyllä 2019. Valotetaanpa vähän lisää, mistä on kysymys. Uusi saalispalaute on itse asiassa seurausta erään laajemman järjestelmän käyttöönotosta: paraikaa Eräpalveluilla nimittäin työstetään uutta riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmää eli RISUa. Uusi saalispalaute on vain jäävuoren huippu mutta parhaiten Erälupien asiakkaille näkyvä osa uudesta järjestelmästä.

Metsästäjät ovat toivoneet ja odottaneet uutta ja parempaa saalispalautejärjestelmää. Nykyinen on kömpelöhkö, eikä saalispalautteen antaminen sen kautta ole aina kovin helppoa. Sitä on ollut vaikea käyttää mobiilissa, mutta ensi syksystä alkaen käytössä on verkkoversion lisäksi kunnollinen mobiiliversiokin, jolla saalispalautteen antaminen on helppoa. Saalispalaute on mahdollista antaa siis jo metsästysretkellä!

Muutos ilahduttaa metsästäjien lisäksi myös eräsuunnittelijoita: heidän työnsä helpottuu uuden järjestelmän myötä valtavasti. Eräsuunnittelijoiden tehtävä on mitoittaa metsästystä kestävästi metsästyslupa-alueilla – etenkin kanalintujen metsästystä. Käytännössä eräsuunnittelijat siis päättävät, kuinka paljon metsästyslupia voidaan enimmillään myydä, että kanta ei kärsisi metsästyksestä. Tämän päätöksen tekemisessä uusi RISU auttaa eräsuunnittelijaa entistä enemmän.

Kuinka suunnittelu sitten käytännössä tehdään? Huhtikuussa haetaan kanalinnunmetsästyksen kausiluvat.  Ne on ensisijaisesti tarkoitettu metsästäjille, joilla ei ole muita metsästysmahdollisuuksia esimerkiksi metsästysseuran jäsenyyden kautta. Kun myönnettyjen kausilupien määrä on tiedossa, arvioidaan kuinka paljon niiden käyttäjät metsästävät.

Toukokuun lopulla tehdään myönnettyjen kausilupien määrän, edellisten vuosien saalispalautteiden sekä edellissyksyn lintukannan perusteella arvio siitä, kuinka paljon lupia voidaan asettaa myyntiin kesäkuussa. Määrä on noin puolet siitä, jonka edellissyksyn lintukanta mahdollistaisi. Kesämyynnillä pyritään palvelemaan asiakkaita, jotta esimerkiksi syksyn lomasuunnitelmat voitaisiin tehdä hyvissä ajoin.

Loppukesästä vapaaehtoiset metsästäjät laskevat riistakolmiot. Tuloksena saadaan arvio eri alueiden metsäkanalintutiheydestä. Tuon tiedon perusteella voidaan RISUlla arvioida, paljonko lupia laitetaan myyntiin lupamyynnin toisessa vaiheessa elokuussa.

Yksi keskeisimmistä lupasuunnitteluun vaikuttavista asioista on siis metsästäjien antama saalispalaute. Siksi myös palautteen antaminen uudistetaan osana järjestelmäkehitystä. Saalispalaute on aivan yhtä tärkeä silloin, kun saalista on saatu ja kun sitä ei ole saatu. Molemmat tulokset kiinnostavat eräsuunnittelijoita yhtä paljon. Muistakaahan metsästäjät siis antaa saalispalaute, vaikka saalis olisi jäänyt saamatta! Palautteesta hyötyy ensisijaisesti riista mutta myös itse metsästäjät. Ajan myötä RISUun kertyy paljon mielenkiintoista dataa metsästämisestä valtion mailla, jolloin siitä on apua myös tutkimukselle.

Jos saalispalauteuudistuksesta haluaa lisätietoa, kannattaa suunnistaa esimerkiksi Pohjois-Suomen Erämessuille Ouluun 17.–19. toukokuuta. Siellä Metsähallituksen Eräpalvelut nimittäin esittelee uutta saalispalautetta. Metsästäjien käytettävissä uuden saalispalautteen on tarkoitus olla elokuun 20. päivänä, kun alkaa vesilintujen metsästäminen.

Kirjoittajat:

MIKKO RAUTIAINEN
TIINA-MARIA SIIPOLA