Riekkokanta on kasvussa Lapissa. Parvien keskikoko kasvoi noin kolmesta noin viiteen. Myös poikasosuus kasvoi: poikueparvet olivat nyt siis isompia kuin viime vuonna. Metsästyslupien myynti riekkomaille Ylä-Lappiin alkaa tiistaina 31.8.

Ennätysmäärä linjoja saatiin lasketuksi: 48 aluetta, joissa 197 kpl linjoja, joissa 795 km linjaa. Se vastaa siis 66 riistakolmion laskentaponnistusta. Metsähallitus kiittää laskentaan osallistuneita laskijoita koirineen arvokkaasta ja laadukkaasta työstä!

Lue lisää metsästyslupien myynnistä!

(kuva: Mikko Mänty)