Tänään myyntiin tulleet Ylä-Lapin alueiden kanalintuluvat ostettiin joiltain alueilta sekunneissa loppuun. Eräluvat-verkkokaupan nopeasti tyhjentynyt lupakalenteri sai jotkut asiakkaat epäilemään palvelun toimivuutta tai omaa taitoa käyttää kauppaa. Verkkokaupassa ei kuitenkaan ole tänään ilmennyt häiriöitä, vaan luvat loppuivat kovasta suosiosta johtuen. Enimmillään verkkokaupassa oli aamulla yhtä aikaa yli 1700 asiakasta.

Alueelliset lupakiintiöt perustuvat riistalaskennan tuloksiin, ja niiden tarkoitus on turvata metsästyksen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Tänä vuonna valtakunnallinen kokonaiskiintiö on kanalintukannan suotuisan kehityksen vuoksi 10 % viimevuotista suurempi. Inarin ja Enontekilön tunturialueilla riekkokanta säilyi edellisen vuoden tasolla, samoin lupakiintiöt. Utsjoella riekkokannat nousivat edellisestä vuodesta ja vastaavasti lupakiintiötkin. Kasvanut lupamäärä ei silti takaa lupia kaikille halukkaille, sillä kysyntä on myös kasvanut.

Lupien nopeaan menekkiin voi varautua myös loppuviikosta etenkin Lapin alueiden osalta. Peruuntuneita lupavarauksia voi kuitenkin vapautua myöhemmin myyntiin uudelleen.