Metsähallitus lähetti maanantaina 1. marraskuuta pyynnön jättää saalispalaute 10.–18. syyskuuta päättyneistä kanalintuluvista. Sähköpostitse lähetetty muistutus oli tarkoitettu metsästäjille, jotka eivät vielä olleet jättäneet saalispalautetta luvastaan. Lähetysjärjestelmässä olleesta virheestä johtuen vastaanottajiksi päätyi kuitenkin myös metsästäjiä, jotka olivat saalispalautteen jo jättäneet.

Muistutusviesti liittyy selvitykseen, jossa verrataan valtion maille kanalintuluvan ostaneiden metsästäjien antamaa saalispalautetta kaikkien metsästäjien saamaan saaliiseen. Tavoitteena on selvittää, kuinka edustavaa keräämämme saalistieto on. Kohderyhmäksi valikoituivat metsästäjät, jotka eivät vielä kuukausi luvan päättymisestä olleet jättäneet saalispalautetta. Saalispalaute tulisi jättää kahden viikon kuluessa luvan päättymisestä.

Ensimmäiset muistutukset lähetettiin 11.–19. lokakuuta. Marraskuun 1. päivä lähetetyn viestin tarkoituksena oli muistuttaa vielä kerran niitä, jotka eivät ensimmäisen viestin jälkeen olleet edelleenkään jättäneet saalispalautetta. Lähetysjärjestelmän virheen vuoksi vastaanottajien joukkoon päätyi kuitenkin sellaisia metsästäjiä, jotka olivat jo jättäneet saalispalautteen joko heti luvan päätyttyä tai lokakuussa muistutusviestin saatuaan. Mukana oli myös niitä, joille muistutus oli aiheellinen.

Metsähallitus pahoittelee virheellisestä muistutuksesta metsästäjille aiheutunutta haittaa ja epäselvyyttä. Lähetysjärjestelmässä ollut ongelma on nyt korjattu.