Suomen ja Norjan valtiot neuvottelevat parhaillaan Tenojoen pääuoman kalastuksesta. Mikäli neuvotteluissa päädytään lohikantojen heikon tilanteen vuoksi lisärajoituksiin, Metsähallitus arvioi omalta osaltaan, onko myös Tenon sivujokien Vetsijoen ja Utsjoen lupamyyntiä syytä rajoittaa. Metsähallituksen vastuulla on säädellä Tenon sivuvesien kalastusta valtiolle kuuluvien vesialueiden osalta.

Toistaiseksi Vetsijoelle ja Utsjoelle ei siis aseteta lupia myyntiin. Mahdollisesta lupamyynnin aloittamisesta ilmoitetaan Eräluvat.fi-sivuston uutispalstalla ja kohdesivuilla Vetsijoki 1572 ja Utsjoki 1572.

Muiden pohjoisimman Lapin jokikohteiden luvat tulevat myyntiin 13. huhtikuuta.

Lue lisää Tenojoen lohesta Luonnonvarakeskuksen sivuilta (luke.fi).