Metsähallitus vastaa merkittävästä osasta Lapissa tehtävistä riistakolmiolaskennoista. Riistakolmiolaskentojen hyvän tason ylläpitämiseksi Metsähallitus eräpalvelut Lappi etsii kiinnostuneita riistanlaskijoita heinä-/ elokuussa 2013 tehtävien riistakolmioiden laskentaan Länsi- ja Itä-Lapin alueilla. Laskenta tehdään RKTL:n yleisten laskentaohjeiden mukaisesti.

Korvauksena laskennasta Metsähallitus tarjoaa laskentaan osallistujille 7 vrk:n maksuttoman kanalintuluvan lupakiintiöiden puitteissa Itä- tai Länsi-Lapin pienriistalupa-alueille.

Laskettavaksi tarjotaan mm. seuraavia Metsähallituksen ylläpitämiä riistakolmioita Lapissa:

Halju, Jauhojärvi - Kallon seutu Kittilä

Lappea, Lappean seutu, Kolari

Salvosvaara, Jääskön - Koiramännikön seutu, Rovaniemi

Iso-Komotta, Komotan – Kiristäjän seutu, Rovaniemi

Kumpukivalo, Vanttauksen Kivalot, Rovaniemi

Poikkimaankangas, Vähäjoen seutu, Tervola

Aimovaara, Raistakan seutu, Posio

Riistalaskentaretken voi mainiosti yhdistää samanaikaisesti sattuvaan hillakauteen, jossa ennuste on tällä hetkellä varsin hyvä. Asiasta kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä eräsuunnittelija Pasi Kamulaan 27.6.2013 klo 14.00 mennessä p. 040-7371992tai s-posti pasi.kamula@metsa.fi