Metsähallitus on julkaissut raportin valkohäntäpeurasta Tammisaaren saaristossa. Peuran laidunnuksesta voi olla seurauksia herkässä saaristolaisympäristössä.

Saariston asukkaista osa epäilee peuran aiheuttavan haittaa ympäristölle. Yli puolet (60 %) vastaajista oli sitä mieltä, että valkohäntäpeuraa pitäisi saada metsästää kansallispuiston alueella. Haitallisena, poistettavana vieraslajina sitä piti kuitenkin vain pieni osa vastaajista.

Raportin ovat toimittaneet Milla Niemi ja Madeleine Nyman.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Metsähallituksen sivuilla!