Utsjoen kunnan asukkaat ovat voineet lunastaa vuoden 2022 jokiluvan perjantaista 10.6. alkaen. Jokilupia päästään myöntämään poikkeuksellisen myöhään, sillä Metsähallitus odotti Tenojoen lohenkalastusta koskevaa lakia.

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntalaisille kalastaminen valtion vesillä on pääosin maksutonta. Poikkeuksen muodostavat lohen ja taimenen nousualueet, joille kuntalaiset voivat hankkia omakustannehintaisen kausiluvan. Enontekiön ja Inarin jokilupia on tänä vuonna myönnetty 1.3. alkaen, mutta Utsjoen jokiluvat ovat odottaneet päätöstä lohenkalastuksesta Tenojoen vesistössä.

Presidentti vahvisti lain lohenkalastuksen määräaikaisesti kieltämisestä Tenojoen vesistössä 10. kesäkuuta.  Utsjoen kuntalaisten jokilupaan kuuluu myös muita kuin Tenojoen vesistöön kuuluvia vesiä, joissa kalastaminen on mahdollista tänäkin vuonna.

Lue lisää: