Metsähallituksen pyydysluvalla on 1.1.2014 alkaen mahdollista kalastaa myös atraimella (tuulastus), harppuunalla ja jousella. Vastaavasti kyseiset kalastusmuodot poistuvat Metsähallituksen vieheluvasta. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää lupaehtoja, koska kyseisillä kalastusmuodoilla ei saa kalastaa lohi- ja siikapitoisilla virtavesillä. Tuulastus maksaa jatkossa vain 6 euroa/ kalenterivuosi. Muutos perustuu Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista.