Etsintäkuulutus julkaistiin viime torstaina sivustoilla:
facebook.com/eraluvat
facebook.com/merenkurkku
facebook.com/peramerenkansallispuisto

Ilmoituksen näki hetkessä kymmenentuhatta ihmistä. Kysy tutkijoilta, kuinka monta havaintoa on jo tullut!

Pohjoisella Selkämerelle, Merenkurkussa ja Perämerellä menneinä vuosikymmeninä yleisenä esiintynyt merikutuinen harjus on taantunut huomaamatta sukupuuton partaalle.

Pohjanlahden rannikkoalueilla vielä 1950–60-luvuilla paikoin runsaanakin tunnettu ja virkistyskalastajien suosima merikutuinen harjus on hävinnyt lähes kokonaan useimmilta Suomen puoleisilta esiintymisalueiltaan. Uusimmassa Suomen lajien uhanalaisuuden luokittelussa harjuksen merikannat on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Pohjanlahden meriharjuksen ainutlaatuisuutta korostaa sekin, ettei missään muualla tiedetä olevan murtovedessä lisääntyviä harjuksia.

Meriharjuksen hoitosuunnitelma -hanke alkoi kesäkuun alussa 2014. Sen tavoitteena on estää meriharjuskantojen häviäminen Suomesta. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vuoden 2014 aikana kootaan kirjallisuuteen ja haastatteluihin perustuva katsaus meriharjuskannan tilasta. Keväällä 2015 laaditaan hoitosuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet harjuskannan elvyttämiseksi.

Ensimmäiset konkreettiset askeleet meriharjuskannan pelastamiseksi on jo otettu perustamalla Iin Krunneilta peräisin oleva emokalasto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Perämeren toimipaikkaan Keminmaassa.

Hankkeesta vastaa Metsähallitus. Hankekumppaneita ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä mm. Norrbottenin lääninhallitus Ruotsissa. Lisäksi työhön osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan mm. rannikon ely-keskusten kalatalousyksiköt, Kalatalouden Keskusliitto, ammatti- ja vapaa-ajankalastajien järjestöt sekä paikalliset kalastusalueet ja muut toimijat.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö kalastuksenhoitovaroista. Metsähallitus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos osallistuvat kustannuksiin myös omalla rahoitusosuudellaan.

Meriharjus on nyt etsintäkuulutettu Pohjanlahden rannikolla. Ilmoita havainnoistasi tai harjusmuistoistasi Pekka Keräselle, yhteystiedot alla.

Tutustu meriharjushankkeen sivuun!

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Pekka Keränen
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
puhelin: 040 830 2336
Pekka.A.Keranen(at)metsa.fi

Lari Veneranta
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Puh. 0295 327 203
lari.veneranta(at)rktl.fi