Helikopteri kiidättää soraa ja pienpoikaskiviä Konnuskosken Pirttikoskelle, jotta taimenilla olisi entisestä paremmat luontaisen lisääntymisen mahdollisuudet.

Pohjois-Savossa Leppävirralla sijaitsevan Konnuskosken alueen Pirttikoskessa tehdään syyskuun aikana suuria taimenen elinympäristöjen kunnostustöitä. Pirttikoskeen tehdään kutusorastus, jossa helikopteri tuo ennalta määritellyille paikoille yhteensä noin 40 tonnia sora- ja pienpoikaskiviä.

Metsähallitus istuttaa Konnuskoskella pienpoikasia. Kutusoraistuksia tehdään, jotta taimenen luontainen lisääntyminen onnistuisi paremmin.
- Pirttikoskella taimen lisääntyy jo nyt jonkin verran luontaisesti. Kutusorastuksen tarkoitus on lisätä taimenen lastenkamarialueita ja tukea siten luontaista lisääntymistä, kertoo Metsähallituksen Itä-Suomen vapakohteiden suunnittelija Eero Hartikainen.

Kartoitusta, helikopterilentoja ja sähkökalastusta

Kunnostyöt etenevät niin, että ensin Pirttikoskesta kartoitetaan ja merkitään sorastuspaikat. Soraa laitetaan alueille, joissa taimenen on havaittu tai uskotaan kuteneen jo ennestään.

Paikkamerkintöjen jälkeen aloitetaan sorakuljetukset helikopterilla. Lentosorastus on käynnissä 10.-14. syyskuuta, jonka jälkeen on taimenien vuoro tutustua ehostettuun kutualueeseensa.

Pirttikoskeen tehdään koekalastus vuoden päästä syksyllä, jolloin selvitetään, kuinka paljon alueella on taimenen poikasia. Poikasten määrä kertoo, kuinka hyvin kutu on onnistunut ja kutupaikka miellyttänyt taimenia.
- Marraskuun lopulla vuonna 2016 tehdyissä Pirttikosken sähkökalastus- ja kutupesätutkimuksessa taimenen kutupesiä löytyi Pirttikoskesta vähän, mutta koskesta löytyi siellä syntyneitä poikasia. Ensi syksynä vilinää on toivottavasti enemmän, suunnittelija Eero Hartikainen sanoo.

Lisää soraa kosken niskalle

Luontaisen lisääntymisen kannalta tärkeää on, että pienpoikasille on tarjolla riittävästi suojapaikkoja petokaloilta. Pirttikoskella sähkökalastusten perusteella pienpoikasten surmansuita olivat usein pienikokoiset ahvenet.

Sähkökalastus- ja kutupesätutkimuksen mukaan sorastuksia tulisi tehdä kalanpoikasten hyväksi muun muassa kosken niskalla sekä kosken itä- ja länsipuolella. Jo olemassa oleva sora on aiempien  kunnostusten jälkeen liikkunut tai sorapeite on taimenten lisääntymiskäyttöön liian ohutta.

Kutusorastus tehdään yhteistyössä Metsähallituksen sekä Alapihan osakaskunnan kanssa. Konnuskoski on Metsähallituksen ja Alapihan osakaskunnan yhteislupa-alue. Sorastuksen kokonaishinta on noin 15 000 euroa ja sen rahoittavat Metsähallitus, Olvi-säätiö, Pohjois-Savon Ely-keskus sekä Alapihan osakaskunta, joka keräsi hankkeelle rahoituksen.