Savukoskella sijaitsevilla valtion mailla liikkuu syyskuussa niin paikallisia kuin ulkopaikkakuntalaisia metsästäjiä. Erävaelluksen SM-kisat tuovat alueella tavallista enemmän väkeä.

Kisojen aikaan alueella voi tavata karhunmetsästäjiä, pienriistan metsästäjiä sekä hirviseurueita. Kisa-alue sijoittuu Metsähallituksen pienriista-alueelle Vintilä 3609 sekä hirvenmetsästysalueelle Savukoski eteläinen 8142. Metsähallitus tiedottaa suoraan näiden alueiden lupametsästäjiä tapahtumasta ja kehottaa erityiseen tarkkaavaisuuteen.

Kaikkien luonnossa liikkujien tulee pitää mielessä tavalliset turvallisuussäännöt, kuten selkeästi erottuva vaatetus. Metsästysturvallisuuden kulmakiviä ovat myös kohteen varma tunnistaminen ja taustan varmistaminen.