Koronavuoden nostattama retkeilyinnostus näkyi myös Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivuston ja Eräluvat-verkkokaupan käyttäjämäärissä. Valtion alueiden eränkäyntimahdollisuuksiin tutustui vuonna 2020 ennätysmäärä ihmisiä.

Eräluvat.fi-sivustolla vieraili viime vuoden aikana yhteensä 881 326 käyttäjää. Kasvua vuodesta 2019 kertyi 37 prosenttia. Käyntejä sivustolla mitattiin 1 713 172 (+39 %). Kyseessä on ennätysmäärä käyttäjiä ja käyntejä sivuston seitsemänvuotisen historian aikana.

Eräluvat-kaupan puolella kasvu oli vieläkin suurempaa: käyttäjien määrä kasvoi peräti 72 prosenttia ollen 785 460. Käyntejä kirjautui 1 376 996, mikä tarkoittaa 61 prosentin kasvua. Kaupasta voi ostaa muun muassa Metsähallituksen kalastus-, metsästys- ja uralupia, maksaa valtion kalastonhoitomaksun ja vuokrata tuvan.

Mobiililaitteiden osuus kasvaa hiljalleen vuosi vuodelta. Vuonna 2020 sivuston käyttäjistä mobiililaitetta käytti jo 58 prosenttia, verkkokaupassa 42 prosenttia.

Yhteenveto vuoden 2020 kävijä- ja käyntimääristä

Sivuston käyttäjien ikäjakauma kallistui viime vuonna iäkkäämpien käyttäjien suuntaan. Yli 55-vuotiaiden käyttäjien osuus oli 38 prosenttia, kun vuonna 2019 vastaava osuus oli 22 prosenttia. Sama muutos näkyi myös kaupan puolella.

Suosituimmat sivut olivat koronavuonna samat kuin monina aiempinakin vuosina. Eräluvat.fi:ssä erityisesti kiinnostivat kalastonhoitomaksua, kalastuslupia, kanalintulupia ja metsästystä käsittelevät sivut.