Sompiojärven tiellä aloitetaan kahden suuren rumpuputken vaihtotyöt viikolla 13. Vaihtotyö suoritetaan Kotaojan ja Hietaojan väliselle kohdalle, ja tie on ajoittain suljettu rummun vaihdon ajan. Työtä pyritään tekemään päivisin kello 6 - 20 välisenä aikana. Tien kunnostustyöt luonnonpuiston alueella tehdään noudattaen äärimmäistä varovaisuutta ja ympäröivää luontoa säästäen.

Rumpuputkien vaihtotyöt kestävät enintään 4 päivää. Työskentely on tarkoitus aloittaa maanantaina 28.3. Kopsusjoella olevan väliaikaisen sillan purkutyöt voivat vaikuttaa rumpuputkien vaihtotyön aikatauluun. Rakennustöistä asetetaan tiedotteet autoilijoille tien alkupäähän sekä puiston rajalle.

Rumpuputkien vaihtotyö on vesi- ja ympäristötaloudellisesti paras ajoittaa ajankohtaan, jolloin vesien virtaama on mahdollisimman pieni, jotta alapuolisen vesistön kuormitus voidaan minimoida. Rumpujen vaihtotyö voi aiheuttaa alapuolisen puroveden hetkellistä samentumista. Suurten rumpuputkien vaihdon myötä luonnonvesistä poistuvat vanhojen rumpurakenteiden muodostamat vaellus- ja nousuesteet.

Sompiojärventien parannustyöt (Metsähallituksen alueella) tulevat jatkumaan vielä tien pinnan sorastuksella myöhemmin.

Lisätietoa tienrakennustöistä antaa Metsähallituksen tienrakennusesimies Jukka Ylisirniö, p. 0404804265, jukka.ylisirnio@metsa.fi.

Lisätietoa alueen retkeilypalveluista ja -reiteistä antaa Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehinen, p. 0206 39 7200.

Kartta, jolla näkyy kunnostettava tieosuus.