Jatkossa alueella voivat metsästää sallalaiset metsästäjät kuntalaisen oikeudella (metsästyslain 8 §). Lisäksi hirveä voivat pyytää sallalaiset metsästysseurat, joiden hirvenpyyntialueeseen kansallispuisto kuuluu. Osa kansallispuiston alueesta on rauhoitettu metsästykseltä kokonaan. 

Eduskunta on hyväksynyt lain Sallan kansallispuistosta siten, että se tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

Kansallispuiston alue ei ole jatkossa mukana Metsähallituksen pienriista-alueessa Vilma-Savina 3612. Metsästysalue säilyy kuitenkin 66 000 hehtaarin laajuisena, eli uusi kansallispuisto rajaa metsästysalueesta noin 13 prosenttia.

Hirvenmetsästys Sallan kansallispuiston alueella jatkuu niillä sallalaisilla metsästysseuroilla, joilla kansallispuiston alue sisältyy syksyn 2021 pyyntilupa-alueeseen. Oikeus on myös niillä jäsenillä, jotka eivät ole paikkakuntalaisia. Muuten ulkopaikkakuntalaisten metsästysseurueiden ja paikkakuntalaisiin hirviseurueisiin kuuluvien ulkopaikkakuntalaisten henkilöiden hirvenmetsästysoikeus päättyy kansallispuiston alueella 31.12.2021.

Alue, jossa metsästys on kokonaan kielletty myös paikallisilta hirvenajoa lukuun ottamatta, näkyy oheisessa Vilma-Savinan pienriistakartassa punaisena.

Lue lisää aiheesta:

Vilma-Savinan (3612) pienriista-alueen uusi kartta (PDF, 4,6 MB)

Laki Sallan kansallispuistiosta (finlex.fi)

Sallan kansallispuiston karttarajaukset (finlex.fi)

Retkikartta.fi, Sallan kansallispuisto (HUOMAA: Retkikartassa alue näkyy jo Sallan kansallispuistona, mutta pienriista-alue ei ole vielä oikein rajautunut puiston ulkopuolelle)