ELY-keskus on määritellyt Ruunaan kalastuskohteen koski- ja virtapaikat. Päätös tarkoittaa sitä, ettei näillä alueilla saa pilkkiä, onkia tai käyttää ns. harrilautaa. Ruunaan kohde Lieksassa on Metsähallituksen suosituin vapakalastusalue. Sinne myydään vuosittain noin 6 000 lupaa.

Tutustu Ruunaan vapa-alueen uuteen karttaan (PDF, 834 kt)

ELY-keskuksen päätös selkiyttää kalastusjärjestelyitä ja valvontaa. Päätös annettiin Metsähallituksen hakemuksesta. Esimerkiksi pilkkiminen on jatkossa yksiselitteisesti kiellettyä kolmella kokonaisella koskialueella (karttaa tiedotteen liitteenä). Tähän asti kieltoalueesta on ollut ajoittain epäselvyyksiä kalastajien keskuudessa.

Nyt annettu päätös ei koske koko Lieksanjokea vaan ainoastaan Ruunaan vapakalastuskohdetta.

Kalastuslain mukaan vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla ei saa pilkkiä, onkia tai käyttää harrilautaa. Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, järvilohi, taimen sekä harjuksen, nieriän ja siian vaeltavat kannat.

”Nyt sekä kalastuksen järjestäminen että valvonta on selkeää. Tämä on myös kalastajien oikeuksien kannalta hyvä asia”, eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta sanoo.

Kalastus on ollut kiellettyä koski- ja virtapaikoissa tähänkin asti, mutta paikoin koskien väliset virrat ovat talvella jäätyneet ja jotkut kalastajat ovat tulkinneet nämä alueet virheellisesti luvallisiksi pilkkialueiksi.

ELY-keskuksen päätös vahvistaa nyt, että Ruunaan koskien vapakalastusalueella Lieksanjoella koski- ja virta-alueita ovat (kartta liitteenä):

  • Paasikoski–Haapavitja–Mustapyörre–Neitijärvi; eli Paasikosken niskalta Neitijärven yläosaan, Koivusaaren kaakkoispuolelle
  • Kirppuvirta–Neitikoski–Airovirta; eli Neitijärven luusuan Kirppuvirrasta Airovirran alapuolelle, pois lukien Tervosenlahti ja Naukulahti
  • Kattilakoski; eli Kattilakosken niskalta noin 500 metriä alavirtaan
  • Murrookoski–Siikakoski; eli Murroojärven luusuasta Siikajärvelle, Murroojoen alaosa mukaan lukien

Ruunaa on Metsähallituksen suosituin vapa-alue koko maassa. Sinne myydään noin 6000 kalastuslupaa vuosittain. Yhteensä Metsähallituksen Eräluvat-kohteille hankitaan noin 100 000 kalastuslupaa vuosittain.

Ruunaalle istutetaan pyyntikokoista kirjolohta ja taimenen poikasia. Koskissa tehdään myös merkittäviä kunnostustöitä, jotta vaeltavien lohikalojen lisääntyminen Lieksanjoessa onnistuisi.

Lisätietoja

Eräsuunnittelija Eero Hartikainen, Metsähallitus, 040 821 9679, etunimi.sukunimi@metsa.fi.