Metsähallitus voi myöntää paikoin lupia valtion maille riistakameroiden käyttöön eläinten tarkkailua tai omaisuuden valvontaa varten.  Riistan tarkkailuun kameralupia voidaan myöntää vain Metsähallitukselta vuokratulle metsästysalueelle riistan ruokintapaikalle. Luvallisessa riista- tai valvontakamerassa tulee lukea kameran lupanumero sekä luvanhaltijan yhteystiedot (puhelinnumero).

Tietoa riistakameroiden käytöstä saa alueen eräsuunnittelijoilta: katso yhteystiedot!
Omaisuuden valvontaan liittyvistä kameroista voi kysyä alueen metsätiimistä: katso yhteystiedot!

Viranomaiset ottavat haltuun luvattomat tai puutteellisesti merkityt riistakamerat. Haltuunotosta jätetään asiakkaille ilmoitus kameran paikalle.