Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus ovat istuttaneet puoli miljoonaa vastakuoriutunutta meriharjuksenpoikasta Perämereen. Operaatio on osa Biodiversea-hanketta.

Kuva: Lari Veneranta

Tavoitteena on elvyttää merikutuisen harjuksen kannat Pohjanlahdella. Harjuksen ongelmana ovat muun muassa sopivien kutusoraikkojen ja kivikoiden puute. Harjuksen mäti kehittyy nopeasti noin 30 senttiä matalassa rannassa ja tarvitsee siksi erityisen hapekasta vettä. Limoittuneet ja leväiset rannat eivät siksi enää sovellu harjuksen lisääntymisalueiksi.

Keväällä asiantuntijat yrittivät pyydystää meriharjuksia uuteen emokalaparveen kalanviljelylaitokselle, jotta kanta olisi turvassa. Vielä ei aivan päästy tavoitteeseen, vaikka Perämereltä löydettiinkin 40 meriharjusta. Emokalaparveen tarvitaan vähintään 25 kutuparia eli 50 sukukypsää harjusta. Urakkaa jatketaan ensi vuonna.