Metsähallituksen vapaluvat Ylä-Lapin joille tulevat myyntiin keskiviikkona 20. huhtikuuta. Myynti alkaa kello 9 Eräluvat-verkkokaupassa ja puhelinpalvelussa numerossa 020 69 2424.

Ostettaviksi tulevat seuraavien kohteiden vapaluvat:

Vapaluvat näille jokikohteille ovat tarkasti kiintiöityjä, eli lupia on saatavilla vain rajattu määrä. Näin varmistetaan se, että kalastus säilyy kestävänä. Kalakantojen lisäksi kiintiöistä hyötyvät myös kalastajat, kun lupa-alueet säilyvät rauhallisina.

Tenojokeen laskeviin Utsjokeen ja Vetsijokeen ei myydä kalastuslupia ulkopaikkakuntalaisille vuonna 2022 lohikannan huonon tilan vuoksi. Kuntalaiset voivat edelleen kalastuslain mukaisesti kalastaa näissä joissa kuntalaisen jokiluvalla muita kaloja kuin lohta. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Varaudu maksamaan vapalupasi verkkokaupassa heti

Eräluvat-verkkokaupassa noudatetaan Ylä-Lapin jokien kohdalla poikkeavaa käytäntöä maksujen eräpäivien suhteen. Mikäli vapaluvan hankkii verkkokaupasta, tulee tilaus maksaa heti. Lupia ei siis voi jättää varaukseen. Puhelinpalvelusta tilatuissa luvissa maksun eräpäivä on 14 vuorokautta ostopäivän jälkeen.

Ylä-Lapin jokien vapaluvat ovat hyvin suosittuja. Viime vuonna käyttöön otetulla muutoksella halutaan varmistaa se, ettei lupia varattaisi vain varmuuden vuoksi, vaan lupien saatavuustilanne verkkokaupassa vastaisi mahdollisimman hyvin todellista tilannetta.

Poikkeus koskee ainoastaan vapalupia yllä mainituille jokikohteille – muiden alueiden vapalupia voi edelleen jättää varaukseen ja maksaa myöhemmin.