Eräluvat.fi-sivustolla esitellään Metsähallituksen pienriistalupa-alueet. Alueiden esittelysivuille on nyt lisätty tieto siitä, minkä ikäistä puustoa alueella on. Metsästäjien on näin helpompaa arvioida, löytyykö alueelta esimerkiksi peitteistä metsää.

Jokaisella pienriista-alueella on Eräluvat.fi-sivustolla oma sivu, jolta metsästäjät näkevät alueelle saatavilla olevat luvat, lupaehdot ja esimerkiksi suositellut riistalajit. Metsästäjät ovat toivoneet lisäksi tarkempaa tietoa siitä, millaista metsää eri alueilta löytyy. 

Metsähallituksen metsästysalueet eri puolilla Suomea vaihtelevat kooltaan ja maisemaltaan. Metsästysalueet sijoittuvat suurimmaksi osaksi metsätalousmaille, mutta metsästää saa myös monilla luonnonsuojelualueilla. Jokaisesta pienriista-alueesta on nyt saatavilla diagrammi, jossa esitetään alueen puuston kehitysluokat. Pohjoisimman Lapin tunturialueista ja saariston vesilinnustuskohteista kehitysluokkia ei ole mielekästä esittää, sillä niillä kasvaa pääasiassa tunturikoivikkoa tai ne ovat puuttomia. 

Puuston kehitysluokkia on viisi: taimikot ja aukeat, nuori kasvatusmetsä, varttunut kasvatusmetsä, uudistuskypsä metsä ja kitu- ja joutomaat. Mitä varttuneempaa metsä on, sitä vanhempaa ja isompaa puustoa siellä on. Uudistuskypsä metsä on näistä vanhinta. Kitu- ja joutomaahan kuuluvat esimerkiksi avosuot, kivikot ja tunturialueet.

Tarkastelussa ovat mukana myös suojelualueet. Luokitukset eivät siis suoraan tarkoita, että alue olisi aktiivisessa metsätalouskäytössä. Selkeyden vuoksi kaikkia metsästysalueita kuvaamaan on kuitenkin käytetty yhtä yhtenäistä luokitusta. Kesäkuisten myrskytuhojen vaikutusta ei vielä ole huomioitu myrskyssä kärsineiden alueiden puustotiedoissa. 

Diagrammi löytyy jokaisen pienriista-alueen sivun alussa olevasta kuvaesityksestä, josta sen voi napauttaa suuremmaksi.

Siirry tästä listaukseen Metsähallituksen pienriista-alueista.

Kuvakaappaus Länsi-Kuusamon pienriista-alueen sivulta. Kuvassa näkyy kuvia alueelta, joista yksi on puuston kehitysluokkia kuvaava diagrammi.