Näätämöjoen lupa-alueen (1565) uusi rajoitusalue sijaitsee vyöhykkeellä 1 Opukasjärven alapuolelle. Rajoitusalue päivitettiin alueen kartoille vasta lupamyynnin alkamisen jälkeen, minkä vuoksi rajoitusalueella voi kalastaa vielä kauden 2020 ajan.

Kalastuslupien myynti Ylä-Lapin jokikohteille alkoi 18.5.2020. Tällöin Näätämöjoen sivulla oli vielä virheellisesti nähtävillä vanha kartta, jolla Opukasjärven alapuolista rajoitusaluetta ei ole. Rajoitusalue puuttui sekä karttaikkunan kartasta että pdf-kartasta.

Metsähallitus on päättänyt, että kalastajat voivat kalastaa rajoitusalueella normaalisti kesän 2020, vaikka alue onkin merkitty uusilla kartoilla rauhoitusalueeksi. Maastossa olevat kieltotaulut tullaan peittämään.

Asiasta ilmoittaneisiin kalastajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Metsähallitus pahoittelee virheestä aiheutunutta harmia.