Aluelupien saajat saavat poroisäntien yhteystiedot postitse lähipäivinä. Tarkoitus on, että jokainen hirviseurue keskustelisi metsästysalueensa paliskunnan isännän kanssa ennen jahdin alkua. Poroisännät odottavat siis soittoja.

Poromiesten kerätessä poroja erotukseen voi paikalle osuva metsästyskoira keskeyttää työt. Koirat hajottavat usein tokkia, minkä takia porotyöt viivästyvät. Jopa koko päivän työ voi mennä hukkaan.

Tavallisimmin porotokkia hajottavat hirvikoirat. Tämä on ehkäistävissä, jos hirviseurueet ovat etukäteen yhteyksissä paliskunnan poroisäntään ja kysyvät, missä porotöitä milloinkin tehdään. Tämän jälkeen hirviseurue voi sijoittaa jahtinsa toisaalle tai toiseen ajankohtaan.

Paliskuntien mukaan ihanne olisi, että metsästyskoirat eivät olisi poroille aggressiivisia tai edes poroista kiinnostuneita. Tähän koiria voidaan pyrkiä kouluttamaan.

Hirvenmetsästys on viime vuosina muuttunut. Koirat liikkuvat entistä vapaampina ja kauempina isännistään, jotka seuraavat koirien liikkeitä gps:n avulla. Voi olla, että koiranohjaajat eivät aina ole tietoisiakaan siitä, milloin heidän koiransa on ajattanut porotokkaa.

Jonkin verran porotöitä sotkevat muutkin metsästyskoirat, esimerkiksi ajokoirat ja lintukoirat. Mikäli myös pienriistan metsästäjä tietää, että hänen koirallaan on taipumusta lähteä poron perään, on hänenkin syytä olla yhteydessä paikalliseen poroisäntään ennen metsästyksen aloittamista.

Koirat aiheuttavat poronhoidolle muutakin vahinkoa kuin töiden viivästymistä. Vuosittain koirat, lähinnä metsästyskoirat, tappavat ja haavoittavat poroja. Osa poroista hukkuu tai jää autojen alle vauhkoontuessaan ja paetessaan koiria.

Jotta vahingot voitaisiin minimoida, olisi koirien olla lain mukaisesti kytkettyinä 1.3.–19.8. Tuon ajan ulkopuolella metsästäjän tulisi käyttää yhtä porovapaata koiraa kerrallaan metsästyksessä. Lisäksi metsästäjien tulisi olla, kuten edellä mainittiin, yhteydessä poroisäntiin ennen metsästyksen alkua.

Lisätietoja:
Poroisäntien yhteystiedot

Kartta paliskuntien rajoista