Maa- ja metsätalousministeriön antama asetus mahdollistaa metsähanhen metsästyksen tänä syksynä suuressa osassa Lapin maakuntaa. Metsähanhi on ollut Lapissa kokonaan rauhoitettu viimeiset kuusi vuotta.

Metsähanhen metsästys on sallittu 20.8. kello 12–27.8.2020 Lapin maakunnan alueella lukuun ottamatta Tornion, Keminmaan, Kemin ja Simon kuntien alueita. Metsästäjäkohtainen saaliskiintiö Lapissa on asetuksen mukaisesti yksi metsähanhi vuodessa.

Lisäksi metsähanhea voidaan metsästää Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa sekä osassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Uusimaan kunnista. Näillä alueilla metsästysaika on 1.10.–30.11.2020.

Metsähanhesta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle joko Oma.riista.fi-verkkopalvelun kautta tai Riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä.

Metsästäjiä pyydetään myös lähettämään valokuva saaliiksi saadun metsähanhen päästä Suomen riistakeskukselle. Kuvien avulla selvitetään taiga- ja tundrametsähanhien alalajien osuuksia. Kuvan lähettäminen on vapaaehtoista.

Metsähanhen metsästys valtion alueilla

Valtion alueilla metsähanhijahtiin pääsee itäisessä Suomessa kolmella alueella:

Lapissa pienriista-alueita on useita. Katso Lapin kohteet.

Valtion metsästysalueilla metsähanhea voi metsästää sekä Metsähallituksen vesilintu- ja jänisluvalla että kanalintuluvalla.