Metsähallitus lähettää joulukuussa metsästäjille kyselyitä hirvikoirien käytöstä metsästyksessä. Tarkoitus on yhdessä ammattikorkeakoulu Centrian kanssa selvittää muun muassa sitä, liittyykö koirien käyttöön ongelmia ja kuinka ne olisivat ratkaistavissa. Selvityksen tulosten odotetaan valmistuvan huhtikuussa 2014.

Selvityksessä kartoitetaan hirvikoirien käytön nykytilaa Metsähallituksen alueilla, eli kuinka syksyn 2013 hirvenmetsästys sujui. Asiakaskysely koskee Pohjois-Suomessa aluetta, jolla kuntalaisilla on oikeus metsästää oman kuntansa valtion mailla (metsästyslain 8 §:n alue, eli Kuhmosta aina Utsjoelle saakka ).

Kyselyllä selvitetään muun muassa sitä, onko hirvikoirien käytössä ongelmia hirvenmetsästyksessä. Jos on, minkä riistanhoitoyhdistyksen alueella niitä esiintyy ja minkälaisia ongelmat ovat. Lisäksi selvitetään, miten asiaa voidaan tarvittaessa kehittää.

Jokainen vastaaja voi vastata vapaasti, sillä aineisto käsitellään riistanhoitoyhdistyksittäin, eikä vastauksia käsitellä pyyntialueittain.Selvitystoteutetaan 15.12.2013–7.1.2014 välisenä aikana lähettämälläsähköinen kysely kaikille Metsähallituksen alueluvan saaneille, yhteisluvissa myös yhteislupaosakkaiden metsästyksenjohtajille sekä paikkakuntalaisten oikeudella (ML 8 §:n oikeus) metsästäville luvan saajille.

Aineisto käsitellään alkuvuodesta 2014, ja tulokset ovat käytössä huhtikuussa 2014.

Lisätietoja:

Eräsuunnittelija Timo Eskola, Metsähallitus, 0400 295 491