Metsähallituksen Luontopalvelut avaa luontokeskukset, perinnetilat sekä varaus-, vuokra- ja autiotuvat 1.6. alkaen. Metsähallitus avaa myös tiedekeskus Pilkkeen Rovaniemellä samoin periaattein. Päätös noudattaa valtioneuvoston linjauksia julkisten tilojen avaamisesta.

Asiakaspalvelupisteiden turvallisuutta varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Kokoontumisrajoitukset otetaan järjestelyissä huomioon. Päätöksiä tarkennetaan vielä toukokuun aikana, kun lisäohjeita saadaan. Retkietiketti on entistä tärkeämpää sekä luonnon että ihmisten oman turvallisuuden takia.

Metsähallituksen luontokeskukset ja tiedekeskus Pilke ovat verrattavissa museoihin ja muihin julkisiin tiloihin, joiden avaamisesta valtioneuvosto päätti 1.6. alkaen. Mikäli valtioneuvosto linjaa henkilömääristä, jotka voivat yhtä aikaa olla em. kaltaisessa julkisessa tilassa, noudattaa Metsähallitus näitä ohjeita. Erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat rajataan määräysten mukaan alle 50 henkilöön.

Luontokeskusten kahvila- ja ravintolatoiminnasta vastaavat yksityiset yritykset. Niitä koskevat ohjeet, joita valtioneuvosto tulee antamaan ravintoloille. Metsähallitus ei kuitenkaan edellytä tiloissaan toimivia kahvila- ja ravintolayrityksiä avaamaan toimintaansa, jos turvamääräysten edellyttämät järjestelyt vaikeuttavat niiden toiminnan kannattavuutta. Osa luontokeskusten ravintoloista ja muista Metsähallituksen kohteilla toimivista yrityksistä on jo aiemmin harjoittanut take-away myyntiä, joka on toiminut hyvin. Tämä toiminta todennäköisesti jatkuu kesälläkin.

Metsähallituksen aiemmin suljetut päivä- ja autiotuvat avataan 1.6. Vuokra- ja varaustupien varausjärjestelmä avataan viimeistään 27.5., jolloin tupavarauksia voi tehdä 1.6. eteenpäin ja myös vuodelle 2021. Metsähallitus selvittää toukokuun aikana, onko syytä rajata tupien sallittua henkilömäärää peruskapasiteettia pienemmäksi, jotta asiakasturvallisuus säilyy.

Kansallispuistoissa ja muilla luontokohteilla saa järjestää alle 50 hengen opastuksia ja tapahtumia. Tuli- ja taukopaikat ovat avoinna normaalisti. Perinnetiloilla opastus pidetään lähtökohtaisesti ulkona, ja sisätiloihin tutustuminen tapahtuu omatoimisesti.

Lue koko uutinen luontoon.fi:ssa

Katso myös: www.luontoon.fi/koronavirusohjeet