Koululaisille ja kerhoille suunnattu opetuspaketti julkaistaan uudistettuna vuonna 2022. Nykyiset Eräpassi-materiaalit ovat osin vanhentuneet.

Eräpassi-tehtäviä on neljälle ikäryhmälle: 1.–3. luokat, 4.–6. luokat, yläkoulu ja lukio. Tehtävät käsittelevät neljää aihekokonaisuudesta, jotka ovat jokamiehenoikeudet, kalastus, luonnossa liikkuminen ja riistanhoito. Koulujen lisäksi tehtävät sopivatkin hyvin esimerkiksi eräaiheisille kerhoille.

Eräpassi suoritetaan tekemällä kolme tehtävää kustakin aihekokonaisuudesta. Suoritukset merkitään Eräpassi-vihkoon. Jokainen Eräpassin suorittanut saa diplomin.

Eräpassi-materiaalit ovat toistaiseksi pois käytöstä päivityksen vuoksi. Uudistetut tehtävät ja materiaalit julkaistaan vuoden 2022 aikana.