Päivitetty 11.12.2019: Päätös on nähtävänä 23.1.20120 asti.

Metsähallitus on tehnyt päätöksen maastoliikenteen alueellisista kiintiöistä ajanjaksolle 1.1.2020–31.12.2022.

Päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona ja pidetään nähtävänä 23.1.2020 saakka Metsähallituksen pääkonttorin aulapalvelussa (Ratatie 11 B, 01300 Vantaa), Metsähallituksen Ivalon palvelupisteessä (Ivalontie 10, 99800 Ivalo), Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa (Inarintie 46, 99870 Inari) ja Metsähallituksen Tunturi-Lapin Luontokeskuksessa (Peuratie 15, 99400 Enontekiö).

Päätös on luettavissa Metsähallituksen internet-sivuilla osoitteissa www.metsa.fi, www.luontoon.fi ja www.eräluvat.fi.

Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä sekä lisäksi seuraavissa sanomalehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Maaseudun tulevaisuus, Kainuun Sanomat, Kaleva ja Lapin Kansa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Maastoliikenteen kiintiöpäätös (PDF, 506 kt) >

Beslut om kvoter för terrängtrafik (PDF, 2 Mb) >

MEAHCIRÁĐĐEHUSA MEARRÁDUS guvllolaš dihtomeriide, mat gusket meahccejohtaluslobiid (PDF, 2 Mb) >