Taimenen ja lohen rauhoitus joessa ja purossa on alkanut. Lisäksi siika on rauhoitettu mereen laskevissa joissa ja puroissa sekä nieriä Vuoksen vesistössä. Uusi kalastusasetus aikaisti rauhoituksia syyskuun alkuun. Rauhoitusaika päättyy 30.11.

Entistä pidemmän rahoituksen tarkoitus on turvata lohikalojen kutu. Lohi, järvilohi ja taimen on rauhoitettu joessa ja purossa 1.9. - 30.11. Siian rauhoitus koskee mereen laskevia jokia ja puroja sekä nieriän rauhoitus Vuoksen vesistöä. Sen lisäksi nieriä on kokonaan rauhoitettu Kuolimossa sekä Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välissä.

Lohikalojen syysrauhoituksen ehdoissa on poikkeuksia useilla eri kalastuskohteilla. Kalastussäännöt tuleekin aina tarkistaa ennen kalastuksen aloittamista. Monissa koskikalastuspaikoissa on esimerkiksi kevääseen asti jatkuva kahluukielto, jolla pyritään turvaamaan syyskutuisten kalojen mädin kehittyminen.

Lue lisää rauhoituksista Eräluvat-sivuilta!

Lue lisää rauhoituksista kalastusasetuksesta!