Kanalinnustaja saa keskimäärin yhden saaliin kolmessa päivässä. Saalisvarmuus riippuu hieman alueesta ja metsästystavasta. Joillain Metsähallituksen kohteella saalista tulee keskimäärin joka toinen päivä, mutta on sellaisiakin alueita, joita kävellään neljä päivää yhtä saalislintua kohden.

Metsästys on selvästikin hyvää kuntoilua. Metsästäjät kävelevät maastossa, siis suolla, pusikoissa ja kivikoissa, peräti 20 kilometriä, ennen kuin onnistuvat. Keskimäärin useiten saalista saavat seisovilla kanakoirilla metsästävät. Pystykorvan kanssa metsästävät saavat puolestaan harvemmin kuin ilman koiraa metsästävät, mikä selittyy sillä, että he ampuvat harvemmin pyitä, eivätkä metsästä soidinsuolta teeriä.

Lisää metsästäjien saaliista tilastojen valossa voi lukea tammikuussa 2013 julkaistavasta Kieppi-lehdestä, joka tulee postitse Metsähallituksen metsästysasiakkaille. Kalastusasiakkaat saavat puolestaan Tuikki-lehden. Mikäli et ole saanut ilmaisia asiakaslehtiä, laita viestiä osoitteeseen eraluvat@metsa.fi.

Aku Ahlholm