Salossa sijaitsevan Latokartanonkosken kalastuskohteen kunnostustyöt aloitettiin viime viikolla. Koskeen rakennettiin onnistuneesti lisääntymis- ja pienpoikaisalueita lohikaloille. Kunnostukset saatiin tältä syksyltä valmiiksi odotettua nopeammin.

Latokartanonkosken kunnostuksissa keskityttiin pienpoikas- ja kutualueiden lisäämiseen sekä suojaisten ja ravinteikkaiden sivu-uomien vesityksiin, jotta poikasten selviytymismahdollisuudet paranisivat. Pienpoikaskiveä ja kutusoraa lisättiin sekä pääuoman reunamille että sivu-uomiin. Lisäksi sivu-uomien niskaosaa madallettiin virtaamien ja vesimäärän lisäämiseksi. Sivu-uomiin pyrittiin ohjaamaan vettä myös pääuomasta sitä kynnystämällä.

”Kunnostukset olivat haasteelliset. Latokartanonkosken jyrkkäpiirteinen ja liukas maasto oli vaikea yhdistelmä. Säähaasteiden vuoksi jouduimme siirtämään yhden kunnostusalueen kunnostukset ensi syksyyn”, kertoo kalastuksen erityisasiantuntija Veijo Honkanen.

  
Kuvissa yksi Latokartanonkosken kunnostusalueista ennen ja jälkeen kunnostusten.