Lapissa on aloitettu tutkimus, jonka tarkoitus on selvittää keinoja vähentää riistan törmäilyjä poroaitoihin. Tutkimustyön tuloksena aiotaan esitellä suositukset, kuinka uudet ja vanhat aidat tulisi merkitä.

Vuosittain poroaitoihin kuolee runsaasti metsäkanalintuja. Aitoja rikkovat niitä ylittävät hirvet, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia paliskunnille. Ulkomaisten tutkimusten mukaan oikein merkitty aita vähentää riistan törmäyksiä huomattavasti.

Skotlantilaisessa tutkimuksessa todettiin, että metsäkanalintujen aitakuolemat vähenivät jopa 84 prosenttia, kun merkintä oli tehty oikein. Kaikista eniten merkinnät vähensivät teerikuolemia, jopa 91 prosenttia. Suomessakin on havaittu, että aitojen merkintä voi vähentää hirvien törmäilyä niihin jopa 90 prosenttia.

Monet poromiehet ja paliskunnat ovat merkinneet aitoja ja kokeilleet erilaisia merkintäkeinoja jo pitkään ja onnistuneet vähentämään vahinkoja.

Nyt alkaneen tutkimushankkeen tavoite on löytää juuri Suomen lumisiin oloihin parhaat ja kustannustehokkaimmat tavat merkitä aitoja. Työtä vetää Lapin yliopiston Arktinen keskus. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Metsähallitus, Lapin yliopisto ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.