Lätäsenon, Näätämöjoen, Ivalojoen ja Juutuajoen lupamyynnin aloitus siirtyy viikolla. Lupien myynti alkaa vasta 12.5. kello 12 (tieto päivitetty 11.5.2015), jolloin Metsähallituksen uusi verkkokauppa avataan.

Metsähallituksen verkkokauppa on uudistuksen vuoksi kokonaan poissa käytöstä 7.-12.5.

Nämä Ylä-Lapin neljä kalastuskohdetta ovat niin sanottuja tiukan kiintiön kohteita, eli lupia myydään rajoitetusti kalakantojen turvaamiseksi. Kiintiöt perustuvat Metsähallituksen kiintiöpäätökseen.

Tutustu Ylä-Lapin tiukan kiintiön kohteisiin ja lupamyyntiin:

1550. Lätäseno
1565. Näätämöjoki
1567. Ivalojoki
1578. Juutuajoki

Tutustu Metsähallituksen kiintiöpäätökseen!