KUULUTUS

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 13.12.2019 antamillaan päätöksillä 4805/2019/08.02.00 ja 4807/2019/08.02.00 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion vesialueiden käyttämisestä kalastukseen. Päätös 4805/2019 koskee maantieteellisesti saamelaisten kotiseutualuetta ja päätös 4807/2019 muuta Suomea.

Päätökset pidetään nähtävänä 31.1.2020 saakka Metsähallituksen keskusyksikössä (Ratatie 11, 01301 Vantaa), Ivalon palvelupisteessä (Ivalontie 10, 99800 Ivalo), Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa (Inarintie 46, 99870 Inari) ja Tunturi-Lapin Luontokeskuksessa (Peuratie 15, 99400 Enontekiö) sekä Metsähallituksen www.eräluvat.fi-sivuilla.

Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä sekä lisäksi seuraavissa sanomalehdissä: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Hufvudstadsbladet.

Päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätösten tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätösten liitteenä olevissa valitusosoituksissa.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta 13.12.2019 Virallisessa lehdessä eli 20.12.2019. Valitusaika päättyy 20.1.2020.

Vantaalla 13. päivänä joulukuuta 2019

METSÄHALLITUS


Kiintiöpäätökset:

Kalastus saamelaisalueella 2020-2022 (PDF, 623 kt) >

Kalastus muualla Suomessa 2020-2022 (PDF, 4 Mt) >