Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 21.11.2022 antamallaan päätöksellä 7040/2022 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion vesialueiden käyttämisestä kalastukseen (pl. Enontekiön, Inarin, Utsjoen kunnat sekä Lapin paliskunnan alue Sodankylän kunnassa).

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 21.11.2022 antamallaan päätöksellä 6420/2022 vahvistanut aluekohtaiset maastoliikennelupakiintiöt Metsähallituksen hallinnassa oleville valtion maille.

Päätökset pidetään nähtävänä 27.1.2023 saakka Metsähallituksen keskusyksikössä (Ratatie 11, 01301 Vantaa), Ivalon palvelupisteessä (Sairaalantie 3B, 99800 Ivalo), Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa (Inarintie 46, 99870 Inari) ja Tunturi-Lapin Luontokeskuksessa (Peuratie 15, 99400 Enontekiö) sekä Metsähallituksen eraluvat.fi-sivuilla ja metsa.fi-sivuilla.

Asiakirjojen nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä sekä lisäksi seuraavissa sanomalehdissä: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Hufvudstadsbladet.

Päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätösten tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätösten liitteenä olevissa valitusosoituksissa.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta 22.11.2022 Virallisessa lehdessä eli 29.11.2022. Valitusaika päättyy 30.12.2022.

Vantaalla ja Turussa 21. päivänä marraskuuta 2022

METSÄHALLITUS

Tutustu kalastuksen ja maastoliikenteen kiintiöpäätöksiin.